oblicz bmi
oblicz bmi

oblicz bmi

Wskaźnik BMI (inaczej wskaźnik Queteleta II) opisuje relację pomiędzy masą ciała a wzrostem.

BMI to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.

Interpretacja BMI wg Ferro Luzzi i wsp. (1992)
BMI (kg/m2)Interpretacja
< 16III stopień przewlekłego niedoboru energii
16-16,9II stopień przewlekłego niedoboru energii
17-18,4I stopień przewlekłego niedoboru energii
18,5-24,9Zakres normy
25-29,9I stopień otyłości
30-39,9 II stopień otyłości
> 40III stopień otyłości

oblicz bmi