kalkulator bmi

Wzorcowe wyniki wskaźnika BMI dla dorosłych w wieku 20 lat i starszych

  • > 18,5 niedowaga
  • 18.5 – 24,9 zakres normy
  • 25,0 – 29,9 nadwaga
  • ≤ 30,0 otyłośc

Interpretacja wyników wskaźnika BMI

Interpretacja BMI wg WHO
BMI (kg/m2)Interpretacja
< 20może wystąpić niedożywienie
20-25najmniejsze ryzyko zwiększonej umieralności
25­30mogą wystąpić problemy zdrowotne związane z nadwagą
30­40otyłość z konsekwencjami zdrowotnymi
> 40otyłość dużego stopnia, zagrożenie życia
Interpretacja BMI wg Ferro Luzzi i wsp. (1992)
BMI (kg/m2)Interpretacja
< 16III stopień przewlekłego niedoboru energii
16-16,9II stopień przewlekłego niedoboru energii
17-18,4I stopień przewlekłego niedoboru energii
18,5-24,9Zakres normy
25-29,9I stopień otyłości
30-39,9 II stopień otyłości
> 40III stopień otyłości

Do tego wskaźnika należy podchodzić z ostrożnością. Przy wyliczaniu BMI zazwyczaj nie ma podanej interpretacji uwzględniającej wiek i płeć. Na  przykład, kobiety posiadają więcej zapasów tkanki tłuszczowej niż mężczyźni przy tym samym BMI (u zdrowych dorosłych kobiet wskaźnik tkanki tłuszczowej waha się od 20 do  29, u mężczyzn zaś od 18 do 23%). Ponadto, starsi ludzie mogą mieć większą otyłość niż młodsi dorośli mający ten sam wskaźnik BMI, ponieważ u osób starszych zanika masa mięśniowa, a zwiększa się ilość tłuszczu.