Wskaźnik i kalkulator BMI

Kalkulator BMI


BMI jest skrótem z języka angielskiego od 'body mass index', co można przetłumaczyć jako wskaźnik masy ciała.

Wskaźnik BMI (inaczej wskaźnik Queteleta II) opisuje relację pomiędzy masą ciała a wzrostem.

BMI to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.

wzór bmi

Obliczając BMI możemy określić ilość tkanki tłuszczowej w organizmie.

UWAGA! BMI nie jest wiarygodnym wskaźnikiem zagrożenia chorobami.

wskaźnik bmi